Hundetræning: Sociale – øvelser

20. december 2011

LEG MED ANDRE HUNDE:

At af holde en hund fra at lege med andre hunde er det samme som at fortælle den, at dens oprindelige artsfæller stammer fra en anden planet, der bebos af individer man ikke kan omgås. Det er naturligvis helt forkert. Hvis en hund skal vokse op med et naturligt forhold til sine artsfæller skal den naturligvis have mulighed for at være sammen med dem regel mæssigt.

Det er faktisk gennem kontrolleret leg, at ulveungerne bringes op til den standard der er nødvendig for at kunne være en del af ulveflokken, både i det daglige sammenhold, men også på de lange vandringer og jagter der er nødvendige for at flokken kan overleve.

Samme form for kontrolleret leg er en vigtig del af hvalpens opvækst og socialeprægning, men da det samtidig, ved overdrivelse, kan blive til en stress faktor, er det vigtigt, at det er føreren der fastholder styringen. Hunde der leger, er ikke tilbøjelige til at stoppe af sig selv,netop fordi det er så sjovt.

Leg må imidlertid højest finde sted 10 minutter ad gangen, ellers bliver det “for sjovt” og det bliver svært for hunden at koncentrere sig om andre ting som f.eks. rigtigt hundearbejde.

Hundelege er pr. definition fingerede “kamplege”hvor man træner sig selv til at blive den bedste og stærkeste. Hundene skubber til hinanden med kroppen for at vælte “modstanderen”, man snapper efter halsen på hinanden for at lære, hvor man i en jagtsituation sætter det “dræbende” bid ind på byttet, og man rusker når man har fået fat for at “knække halsen på byttet”. Så barsk er naturen, og det kan vi som hundeejere ikke bruge til noget, derfor skal legen kontrolleres og begrænses.

Det man observerer, specielt når hvalpe leger er, at de hele tiden veksler i deres adfærd og kropssignaler. Det ene øjeblik føler man sig sikker og har hele vægten over forbenene og sender dermed signalet “bare kom an”. Så møder man en anden, lidt større hvalp og vægten flyttes tilbage over bagbenene så man hurtigt kan komme omkring og bringe sig i sikkerhed.

Dette er en naturlig del af hundeleg og er med til at sikre den sociale stabilitet samtidig med, at man lærer noget om andre hunde. Det er også naturligt, og ønskeligt, at hvalpe kan løbe løs og undersøge omgivelserne på steder hvor der er voksne hunde tilstede. Det bidrager til den erfaring man er nødt til at tilegne sig for at klare sig godt. Det er nemlig ikke alle voksne hunde der synes om hvalpe, og de viser det tydeligt. Dette vil lære hvalpen at bruge de naturligeovergivelsestegn den har med sig i sin adfærdsmæssige arvemasse, såsom at kaste sig på ryggen og strække halsen bagud, eller tisse en lille afledende tår som den større hund så vil snuse til, så kan man smutte væk i mellemtiden. Disse ting er vigtig lærdom for en ung hund.

Specielt tæver er meget ofte meget lidt sociale overfor hvalpe der ikke er deres egne.

Som hundeejer har vi en anden forpligtigelse der skal modvirke at hvalpen eller den unge hund kommer i problemer. Det er vigtigt, at hunden fodermæssigt er veltrimmet og dermed de andre hunde ligeværdig.

En overfodret hund vil ofte komme “for sent” i legen. Det vil sige at, hvor hundene normalt under legen snapper efter hinandens hals, vil den tykke hund ofte komme for sent, så den i stedet snapper de andre i bagdelen. Det opfattes i naturen meget lidt gentlemans agtigt og vil resultere i en omgående afstraffelse fra den “overfaldne” hund, og så har vi slagsmålet.

Husk at begrænse legen til højest et par gange om dagen af maks. 10 minutter for at undgå stress. Lad være med at lave aftaler med en anden hvalpe-ejer om at mødes et bestemt sted hver dag, hvor hundene kan lege i timevis og blive “trætte”, for virkningen vil blive den stik modsatte.

Har man flere hunde i den samme familie og aldersforskellen mellem dem er mindre end 6 – 7 år, så må I som hundeejere og flokførere også bryde ind og begrænse legen, ellers leger de hinanden “tossede” og ignorerer resten af familien. Er den ene hund derimod de her 6 – 7 år ældre, sætter den selv grænsen overfor en yngre hund, og det er helt perfekt.

Relaterede Indlæg

Ingen Kommentarer

Skriv kommentar