Børn får sociale kompetencer af hunde

20. marts 2014

hund3

Børn (og mennesker) har glæde af samvær med dyr
Et naturligt samvær mellem barn og hund udvikler sig oftes til et varmt venskab og dermed et meget stærkt bånd mellem barn og hund. Børn og hunde samarbejder og trives godt sammen, hvis de har lært at være sammen og får den rigtige støtte. Der findes en lang række videnskabelige undersøgelser, der viser, at børn, der vokser op med dyr, udvikler en lang række sociale kompetencer. Derudover viser undersøgelser, at børn rent faktisk mener, at hunden er blandt de 10 vigtigste ”relationer” i deres liv, fordi hunden er en god ven (35%), der gør, at man ikke føler sig ensom.

For at få det bedste ud af relationen mellem mindre børn og hunde skal samværet læres
Børn er som regel meget ansvarsfulde overfor familiens dyr. Men der er forskel på at være med til at passe familiens hund – og til at have hele ansvaret alene. Børn kan tidligst passe på et dyr i længere tid, når de kan passe på sig selv. Små børn bør aldrig være alene med familiedyr. Dit barn gør det samme som dig – på godt og ondt. Hvis du truer, straffer og råber af hunden, gør barnet det samme – og kommer dermed til at udsætte sig selv for unødig fare. Hvis du viser den rigtige fremgangsmåde i forhold til husets kæledyr, lærer dit barn en fornuftig og sikker omgang med dyr. Du viser vejen – så enkelt er det.

Intuition og lydhørhed overfor ikke-sproglig kommunikation
Dyr sætter grænser, og barnet lærer gennem relationen at have respekt for andre levende væsner og deres grænser. Børn med dyr lærer at afkode kropssprog – både hos dyr og mennesker. Det giver en bredere forståelse af verden at kunne forstå andre udtryksformer end ord. Når barnet sidder med et dyr, lærer det at afkode, om dyret kan lide det her, og ”hvad vil den nu”? Hunden kan ”smile”, katten kan spinde, og dyr kan blive vrede, hvis de bliver misforstået eller dårligt behandlet. Det er både sundt og fornøjeligt for barnet med den slags oplevelser/erkendelser.

Dyb tilknytning og trofasthed
En god hund, kat, hest eller et andet dyr, som du har været tæt på i din barndom, er en ven – på linje med tætte menneskelige relationer. Når børn med kæledyr bliver spurgt om deres vigtigste relationer, bliver kæledyrene ofte nævnt sammen med den tætte familie og de bedste venner.

Lærer om livets og naturens gang
Børn, der vokser op med dyr (og med voksne, der forstår at formidle dyrenes verden/sprog til børnene på en god måde), får et naturligt forhold til at livet har en afslutning. En hamster, en kat og en hund bliver syg og dør på et tidspunkt, og det hører med til at være i live, at man skal dø engang. Når man dør, bliver man begravet og indgår igen i naturens kredsløb. Dyr i familien kan give anledning til mange gode og meningsfulde samtaler.

Glæden ved at give
Der er nogen, der hjælper, bekymrer sig om og passer på barnet. Dyret er på samme måde et andet væsen, barnet kan ”passe på” og være sød imod. Det er en stor tilfredsstillelse og giver selvtillid at opleve gensidigheden i forhold til et dyr: Jo mere du selv giver, jo mere får du igen.

Glæden ved at lære fra sig
Barnet kan lære sin hund at give pote, lave ”high five”, følge spor og andre sjove tricks. Det er et hit i forhold til kammeraterne at have en dygtig og sjov hund.

Alle er forskellige

Alle – mennesker og dyr – er forskellige og har deres helt egen ”personlighed”, som man skal respektere, hvis man vil have et godt forhold til dem.

Tryghed og trøst
Alle, der er vokset op med en hund eller en hest, har formentlig prøvet at græde deres tårer ud i den bløde, varme pels. Dyr protesterer ikke, stiller ingen spørgsmål og går ikke deres vej. Tværtimod vil hunden slikke dine tårer og vise, at den altid er der for dig – også når forældrene og kammeraterne er allerdummest.

Sundhedsmæssige fordele ved samværet med dyr
Der findes undersøgelser, der viser, at børn, der vokser op med dyr, opnår både fysiske og psykiske fordele ved samværet. De udvikler et bedre immunforsvar, får mere frisk luft og bevæger sig mere. Børn med dyr er generelt mere tolerante, mere hjælpsomme og udvikler en bedre empati overfor omverdenen.

Hunde og børn med sociale problemer
Hunde har vist sig at kunne hjælpe børn, der har det svært socialt, ligesom hunde nogle steder bliver brugt som en del af behandlingen af autistiske børn.

Relaterede Indlæg

Ingen Kommentarer

Skriv kommentar